SZKOLENIE: Skuteczny szef – trening kierowniczy, 12 – 13 marca 2019

950,00 

Jeśli nie możesz kupić szkolenia w sklepie online
Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
i prześlij na maila: amiozga@hrmasters.pl

DZIEŃ 1

1. STYL KIEROWANIA – Jak budować markę skutecznego szefa?

 • Profil kompetencyjny menedżera. Obszary odpowiedzialności kierowniczej
 • Model kompetencji przywódczych – strategia, przywództwo i efektywność
 • Definiowanie roli lidera i oczekiwań wobec przełożonych we współczesnej organizacji
 • Diagnoza sytuacji kierowniczej
 • Strefy wpływu i kontroli decydujące o wyborze stylu kierowania
 • Moc autorytetu: wiedza, umiejętności, doświadczenie, relacja

2. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU – Jak budować dobre relacje z pracownikami?

 • Relacja, zaufanie i dialog – podstawowe wartości w kierowaniu
 • Model kwadratu komunikacyjnego – cztery wymiary wypowiedzi
 • Analiza transakcyjna: szef rodzic – pracownik dziecko?
 • Menedżerskie narzędzia komunikacyjne
 • Transparentny lider. Expose przełożonego w definiowaniu zasad współpracy z pracownikami
 • Prowadzenie odpraw i efektywnych zebrań

3. ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE – Jak rozwijać zespół i samodzielność pracowników?

 • Dojrzałość pracownika a zespół. Definiowanie etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność przywódcy sytuacyjnego – dopasowanie stylu do potrzeb pracownika
 • Udzielanie wsparcia i dobieranie optymalnego poziomu kontroli
 • Narzędzia usamodzielniania pracownika. Coaching w zarządzaniu
 • Motywowanie przez delegowanie. Rozmowa uprawniająca i powierzanie zadań
 • Katalog dobrych praktyk motywacyjnych pozapłacowych
 • Przeciwdziałanie dysfunkcjom zespołu obniżającym jego efektywność
 • Motywowanie zespołu do działania i rozwijanie pracowników

DZIEŃ 2

1. TRUDNE ROZMOWY – Jak rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?

 • Wywieranie wpływu na zachowanie pracownika.
 • Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych: rywalizacja, dostosowanie, kompromis, unikanie, współpraca
 • Interes pracodawcy vs. stanowisko pracownika
 • Interwencja w konflikt pracowniczy i zarządzanie
w sytuacji zmiany
 • Informacja zwrotna czy konstruktywna krytyka w sytuacjach kryzysowych
 • Rozmowa korygująca zachowanie. Koncentracja na rozwiązaniach i stawianie granic. Zarządzanie przez cele
 • Przedstawianie decyzji. Oczekiwania przełożonego a odpowiedzialność pracownika
 • Rozmowa dyscyplinująca. Formułowanie oczekiwań i wydawanie poleceń
 • Stopniowanie sankcji wobec pracownika
 • Skuteczna kontrola. Egzekwowanie zadań przez przełoż̇onego

2. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERSKA – Jak zarządzać czasem i budować własną skuteczność?

 • Analiza zasobów efektywności osobistej
 • Siła przyzwyczajeń i strefa komfortu
 • Strategie zmiany i budowania dobrych nawyków
 • Narzędzia planowania pracy: osiągalne cele, ustalanie priorytetów, praca w blokach czasowych
 • Przereklamowana wielozadaniowość
 • Pułapka perfekcyjności
 • Siła decyzji i odpowiedzialności za zadanie
 • Asertywność menedż̇era w ochronie własnego czasu

Kluczowe pytania:

 • Jak budować markę skutecznego szefa?
 • Jak budować dobre relacje z pracownikami?
 •  Jak rozwijać zespół i samodzielność pracowników?
 •  Jak rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?
 •  Jak zarządzać czasem i budować własną skuteczność?

OTRZYMASZ:

Skrypt szkoleniowy zawierający najważniejsze zagadnienia ze szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia

METODY PRACY:

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa. Metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów) umożliwią uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia. Zależy nam, aby uczestnicy projektu uczyli się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie, a nabytą wiedzę przełożyli bezpośrednio po szkoleniu na praktykę zawodową.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, a w szczególności do osób które chcą skutecznie zarządzać pracownikami.
Zapraszamy w szczególności:

 • kierowników, managerów
 • szefów małych firm oraz rozbudowanych organizacji.

PROWADZĄCY DOSSIER:

Agnieszka Bednarska
Interim HR Manager, psycholog biznesu

Rozwija kompetencje kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla zarządzania. Wspiera w osiąganiu wysokiej efektywności menedżerskiej i budowaniu skutecznych zespołów. Przygotowuje menedżerów do awansów kierowniczych indywidualnie i grupowo. Dobiera metody pracy w zależności od potrzeb: executive coaching, treningi menedżerskie, on the job training, leadership, coaching grupowy, sesje doradcze. Przeprowadza testy menedżerskie oraz sesje Development Center.
Pracowała dla menedżerów i specjalistów wielu znanych marek w Polsce m.in. Tauron Polska Energia SA, Farmacol SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Mostostal Zabrze SA, VELUX NB Polska Sp. z o.o, Opinion Strefa Druku Sp.z o.o., Śląskie Centrum Logistyki SA, Opinion Strefa Druku Sp.z o.o., Tenneco Automotive Polska Sp.z o.o., Tenneco Automotive Eastern Europe Sp.z o.o., Grupa Maspex, Lidl Polska, Kaufland Polska, Metso Automation Polska, Habasit Polska, Makro Cash & Carry, Skok, COIG SA, Thermal Ceramics, UPOS System, Sferis, ING Bank Śląski, BRE/ Multibank, UPC Polska, firm Klastra SA&AM Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wielu innych.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera w Polsce. Organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP. Praktyk biznesu, współpracuje z uczelniami wyższymi na kierunkach o tematyce HR. Partner zarządzający Grupy HR Masters. Dyrektor programowa Szkoły HR Business Partner – www.szkolaHRBP.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Terminy spotkań:  12-13 marca 2019

Czas trwania:
9.00 -16.00
Forma: Warsztat (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: HR Masters, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 7, I  piętro.
Lokalizacja: stara część miasta, okolice Rynku.
tel. do biura 32/ 332 16 35
Koszt:
950 zł brutto
Jeśli nie możesz kupić szkolenia w sklepie online
Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
i prześlij na maila: rwowra@hrmasters.pl
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch
Informacje: Agnieszka Miozga
amiozga@hrmasters.pl,
32 332 16 35, mobile: 502 534 155

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1

1. STYL KIEROWANIA – Jak budować markę skutecznego szefa?

 • Profil kompetencyjny menedżera. Obszary odpowiedzialności kierowniczej
 • Model kompetencji przywódczych - strategia, przywództwo i efektywność
 • Definiowanie roli lidera i oczekiwań wobec przełożonych we współczesnej organizacji
 • Diagnoza sytuacji kierowniczej
 • Strefy wpływu i kontroli decydujące o wyborze stylu kierowania
 • Moc autorytetu: wiedza, umiejętności, doświadczenie, relacja

2. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU - Jak budować dobre relacje z pracownikami?

 • Relacja, zaufanie i dialog – podstawowe wartości w kierowaniu
 • Model kwadratu komunikacyjnego – cztery wymiary wypowiedzi
 • Analiza transakcyjna: szef rodzic – pracownik dziecko?
 • Menedżerskie narzędzia komunikacyjne
 • Transparentny lider. Expose przełożonego w definiowaniu zasad współpracy z pracownikami
 • Prowadzenie odpraw i efektywnych zebrań

3. ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE - Jak rozwijać zespół i samodzielność pracowników?

 • Dojrzałość pracownika a zespół. Definiowanie etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność przywódcy sytuacyjnego – dopasowanie stylu do potrzeb pracownika
 • Udzielanie wsparcia i dobieranie optymalnego poziomu kontroli
 • Narzędzia usamodzielniania pracownika. Coaching w zarządzaniu
 • Motywowanie przez delegowanie. Rozmowa uprawniająca i powierzanie zadań
 • Katalog dobrych praktyk motywacyjnych pozapłacowych
 • Przeciwdziałanie dysfunkcjom zespołu obniżającym jego efektywność
 • Motywowanie zespołu do działania i rozwijanie pracowników

DZIEŃ 2

1. TRUDNE ROZMOWY – Jak rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?

 • Wywieranie wpływu na zachowanie pracownika.
 • Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych: rywalizacja, dostosowanie, kompromis, unikanie, współpraca
 • Interes pracodawcy vs. stanowisko pracownika
 • Interwencja w konflikt pracowniczy i zarządzanie
w sytuacji zmiany
 • Informacja zwrotna czy konstruktywna krytyka w sytuacjach kryzysowych
 • Rozmowa korygująca zachowanie. Koncentracja na rozwiązaniach i stawianie granic. Zarządzanie przez cele
 • Przedstawianie decyzji. Oczekiwania przełożonego a odpowiedzialność pracownika
 • Rozmowa dyscyplinująca. Formułowanie oczekiwań i wydawanie poleceń
 • Stopniowanie sankcji wobec pracownika
 • Skuteczna kontrola. Egzekwowanie zadań przez przełoż̇onego

2. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERSKA – Jak zarządzać czasem i budować własną skuteczność?

 • Analiza zasobów efektywności osobistej
 • Siła przyzwyczajeń i strefa komfortu
 • Strategie zmiany i budowania dobrych nawyków
 • Narzędzia planowania pracy: osiągalne cele, ustalanie priorytetów, praca w blokach czasowych
 • Przereklamowana wielozadaniowość
 • Pułapka perfekcyjności
 • Siła decyzji i odpowiedzialności za zadanie
 • Asertywność menedżera w ochronie własnego czasu

KLUCZOWE PYTANIA:

 • Jak budować markę skutecznego szefa?
 • Jak budować dobre relacje z pracownikami?
 •  Jak rozwijać zespół i samodzielność pracowników?
 •  Jak rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?
 •  Jak zarządzać czasem i budować własną skuteczność?OTRZYMASZ:
  Skrypt szkoleniowy zawierający najważniejsze zagadnienia ze szkolenia
  Certyfikat ukończenia szkolenia
  METODY PRACY:
  Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa. Metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów) umożliwią uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia. Zależy nam, aby uczestnicy projektu uczyli się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie, a nabytą wiedzę przełożyli bezpośrednio po szkoleniu na praktykę zawodową.DLA KOGO?Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, a w szczególności do osób które chcą skutecznie zarządzać pracownikami.Zapraszamy w szczególności:
 • kierowników, managerów
 • szefów małych firm oraz rozbudowanych organizacji.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  Terminy spotkań:  12-13 marca 2019

  Czas trwania:
  9.00 -16.00
  Forma: Warsztat (ilość miejsc ograniczona)
  Miejsce: HR Masters, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 7, I  piętro.
  Lokalizacja: stara część miasta, okolice Rynku.
  tel. do biura 32/ 332 16 35
  Koszt:
  950 zł brutto
  Jeśli nie możesz kupić szkolenia w sklepie online
  Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  i prześlij na maila: rwowra@hrmasters.pl
  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch
  Informacje: Agnieszka Miozga
  amiozga@hrmasters.pl,
  32 332 16 35, mobile: 502 534 155

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “SZKOLENIE: Skuteczny szef – trening kierowniczy, 12 – 13 marca 2019”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategoria