SZKOŁA HR BUSINESS PARTNER:
I Program SMART HR Business Partner
(indywidualnie, 4 dni)
27- 30 sierpnia 2019, Gliwice

5 658,00 

Jeśli nie możesz kupić udziału w szkole w sklepie online prześlij zgłoszenie na maila: kontakt@hrmasters.pl

Przedstawiamy Państwu CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

I. SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP tryb indywidualny: 4 dni = 2 zjazdy x 2 dni

Terminy nie pasują? Istnieje również możliwość dopasowania terminarza do indywidualnych potrzeb. Zapytaj o szczegóły: kontakt@hrmasters.pl

 

PROGRAM:
SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. HR jako strategiczny partner biznesowy.
SESJA 2: Rola HR w budowaniu strategii personalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej.
SESJA 3: Zarządzanie kompetencjami. Kluczowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji i selekcji.
SESJA 4: Efektywna komunikacja wewnętrzna. Współpraca HRBP z kadrą menedżerską.
SESJA 5: Kultura organizacji, wartości i Employer Experience. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
SESJA 6: Rozwój HR Business Partnera. Autorytet, efektywność osobista i organizacja pracy.

Podstawą nauki w Szkole HR Business Partner jest autorski program narzędziowy wyspecjalizowany na 3 różnych poziomach zaawansowania. To unikatowy program, który w przeciwieństwie do innych programów dostępnych na rynku usług szkoleniowych, nie jest powieleniem tematów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ale świadomie definiuje rolę i zadania HR Business Partnera w wysokoefektywnej organizacji.
Celem każdej sesji jest wypracowanie uniwersalnych narzędzi do pracy na stanowisku HR Business Partnera. Zakładamy, że praktyczny charakter każdej sesji ma wyposażyć słuchaczy w niezbędną wiedzę HR, narzędzia i kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu HR Business Partnera.
W naszej szkole oprócz warsztatowego charakteru zajęć, kładziemy duży nacisk na dobre przygotowanie metodologiczne przyszłych ekspertów HR. W tym celu dla każdej sesji opracowaliśmy kompendium wiedzy HRBP.
Praktyczny charakter każdej sesji gwarantuje dobrze przygotowane case study oraz plan wdrożeniowy.

DLA KOGO?

program Szkoły jest adresowany do osób przygotowujących się do objęcia funkcji związanej ze strategicznym HR. Zapraszamy HR Business Partnerów i osoby pracujące już na stanowiskach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

DOSSIER PROWADZĄCEGO:

Agnieszka Bednarska
Interim HR Manager, psycholog biznesu
Zarządza projektami Grupy HR Masters, opracowuje kompleksowe rozwiązania HR dla wysokoefektywnych organizacji. Wspiera klientów firmy w budowaniu skutecznej polityki personalnej, strategiach HR, wdrożeniach struktur HRBP oraz optymalizacji procesów HR. Specjalizuje się w usługach biznesowych związanych z rozwojem efektywności specjalistów branży HR i kadry menedżerskiej.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera w Polsce. Organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP. Praktyk biznesu, współpracuje z uczelniami wyższymi na kierunkach o tematyce HR. Partner zarządzający Grupy HR Masters. Dyrektor programowa Szkoły HR Business Partner – www.szkolaHRBP.pl

Magdalena Siwińska
Interim HR Manager, psycholog biznesu,  Coach ACC ICF

Od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i procesów rozwojowych. Prowadzi i koordynuje projekty HR oraz kampanie employer brandingowe.
Specjalizuje się w działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wspiera organizacje w promowaniu działań wizerunkowych w różnych procesach personalnych. Uczy wyznaczania strategii biznesowych i planowania w obszarach zawodowych. Pasjonuje się tematyką efektywności i przedsiębiorczości kobiet, którą przekłada na obszar HRBP. W swojej pracy wykorzystuje metodykę projektową w obszarze HR, m.in Design Thinking. Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii pracy m.in. dla kadry zarządzającej, specjalistów, właścicieli firm, personelu administracyjnego. Psycholog biznesu, coach ACC ICF.
Jako praktyk w biznesie współpracuje z uczelniami wyższymi na studiach podyplomowych z zakresu HRBP.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Terminy: 27 – 30 sierpnia 2019r.

Tryb indywidualny, 4 dni

Zjazd 1. 27.08.2019
Zjazd 2. 28.08.2019
Zjazd 3. 29.08.2019
Zjazd 4. 30.08.2019 Terminy nie pasują?Istnieje również możliwość dostosowania terminów do indywidualnych potrzeb.
Czas trwania: 9.00 -14.00
Forma: Warsztat (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: HR Masters, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 7
Lokalizacja: stara część miasta, okolice Rynku.
tel. do biura 32/ 332 16 35
W cenie szkolenia: Materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch
Koszt:                                         

 

 

Informacje:

4600 netto/osobę + 23% VAT

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Jeśli nie możesz kupić udziału w szkole w sklepie online
prześlij zgłoszenie na maila: kontakt@hrmasters.pl

kontakt@hrmasters.pl,
tel. 32 332 16 35, mobile: 502 054 243

Przedstawiamy Państwu CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

I. SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP tryb indywidualny: 4 dni = 2 zjazdy x 2 dni

Terminy nie pasują? Istnieje również możliwość dopasowania terminarza do indywidualnych potrzeb.
Zapytaj o szczegóły: kontakt@hrmasters.pl

PROGRAM:
SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. HR jako strategiczny partner biznesowy.
SESJA 2: Rola HR w budowaniu strategii personalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej.
SESJA 3: Zarządzanie kompetencjami. Kluczowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji i selekcji.
SESJA 4: Efektywna komunikacja wewnętrzna. Współpraca HRBP z kadrą menedżerską.
SESJA 5: Kultura organizacji, wartości i Employer Experience. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
SESJA 6: Rozwój HR Business Partnera. Autorytet, efektywność osobista i organizacja pracy.

Podstawą nauki w Szkole HR Business Partner jest autorski program narzędziowy wyspecjalizowany na 3 różnych poziomach zaawansowania. To unikatowy program, który w przeciwieństwie do innych programów dostępnych na rynku usług szkoleniowych, nie jest powieleniem tematów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ale świadomie definiuje rolę i zadania HR Business Partnera w wysokoefektywnej organizacji.
Celem każdej sesji jest wypracowanie uniwersalnych narzędzi do pracy na stanowisku HR Business Partnera. Zakładamy, że praktyczny charakter każdej sesji ma wyposażyć słuchaczy w niezbędną wiedzę HR, narzędzia i kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu HR Business Partnera.
W naszej szkole oprócz warsztatowego charakteru zajęć, kładziemy duży nacisk na dobre przygotowanie metodologiczne przyszłych ekspertów HR. W tym celu dla każdej sesji opracowaliśmy kompendium wiedzy HRBP.
Praktyczny charakter każdej sesji gwarantuje dobrze przygotowane case study oraz plan wdrożeniowy.
DLA KOGO?program Szkoły jest adresowany do osób przygotowujących się do objęcia funkcji związanej ze strategicznym HR. Zapraszamy HR Business Partnerów i osoby pracujące już na stanowiskach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

DOSSIER PROWADZĄCEGO:

Agnieszka Bednarska
Interim HR Manager, psycholog biznesu
Zarządza projektami Grupy HR Masters, opracowuje kompleksowe rozwiązania HR dla wysokoefektywnych organizacji. Wspiera klientów firmy w budowaniu skutecznej polityki personalnej, strategiach HR, wdrożeniach struktur HRBP oraz optymalizacji procesów HR. Specjalizuje się w usługach biznesowych związanych z rozwojem efektywności specjalistów branży HR i kadry menedżerskiej.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera w Polsce. Organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP. Praktyk biznesu, współpracuje z uczelniami wyższymi na kierunkach o tematyce HR. Partner zarządzający Grupy HR Masters. Dyrektor programowa Szkoły HR Business Partner – www.szkolaHRBP.pl

Magdalena Siwińska
Interim HR Manager, psycholog biznesu,  Coach ACC ICF

Od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i procesów rozwojowych. Prowadzi i koordynuje projekty HR oraz kampanie employer brandingowe.
Specjalizuje się w działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wspiera organizacje w promowaniu działań wizerunkowych w różnych procesach personalnych. Uczy wyznaczania strategii biznesowych i planowania w obszarach zawodowych. Pasjonuje się tematyką efektywności i przedsiębiorczości kobiet, którą przekłada na obszar HRBP. W swojej pracy wykorzystuje metodykę projektową w obszarze HR, m.in Design Thinking. Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii pracy m.in. dla kadry zarządzającej, specjalistów, właścicieli firm, personelu administracyjnego. Psycholog biznesu, coach ACC ICF.
Jako praktyk w biznesie współpracuje z uczelniami wyższymi na studiach podyplomowych z zakresu HRBP.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Terminy: 27- 30 sierpnia 2019r.

Tryb indywidualny, 4 dni

Zjazd 1. 27.08.2019
Zjazd 2. 28.08.2019
Zjazd 3. 29.08.2019
Zjazd 4. 30.08.2019

Terminy nie pasują?

Istnieje również możliwość dostosowania terminów do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania: 9.00 -14.00
Forma: Warsztat (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: HR Masters, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 7
Lokalizacja: stara część miasta, okolice Rynku.
tel. do biura 32/ 332 16 35
W cenie szkolenia: Materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch
Koszt:                                         

 

 

Informacje:

4600 netto/osobę + 23% VAT

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Jeśli nie możesz kupić udziału w szkole w sklepie online
prześlij zgłoszenie na maila: kontakt@hrmasters.pl

kontakt@hrmasters.pl,
tel. 32 332 16 35, mobile: 502 054 243

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “SZKOŁA HR BUSINESS PARTNER:
I Program SMART HR Business Partner
(indywidualnie, 4 dni)
27- 30 sierpnia 2019, Gliwice”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategoria